Schmieden

Realización de video promocional para cuchillerías Schmiedden.

Cámara y edición: Mercedes Segade | Producción: Fernando Stoessel

Share Project :

Spot TV

  • Client:Schmieden
  • Categories:
  • Share Project :